http://www.facebook.com/video/video.php?v=20839150203
숙제 하신것 댓글 달아주세요.
질문 있으시면 메일 주세요.
 1. 홍지원 2009.03.18 00:13

  과제올렸습니다^^!
  mouse9090@naver.com
  http://blog.naver.com/mouse9090

 2. 박소현 2009.03.18 00:26

  smdesign09@naver.com
  blog.naver.com/smdesign09

 3. 정보경 2009.03.18 00:49

  bokyungmail@naver.com
  http://blog.naver.com/bokyungmail

 4. 김지인 2009.03.18 00:50

  2d과제!!!
  sarang1845@naver.com
  http://blog.naver.com/sarang1845

 5. 김지은 2009.03.18 01:06

  portraitkz@naver.com
  http://blog.naver.com/portraitkz/120065312300

 6. 조은진 2009.03.18 01:19

  http://blog.naver.com/purethsu

 7. 정명희 2009.03.18 01:24

  과제 올려요 ~~
  http://blog.naver.com/jhm6629

 8. 유새봄 2009.03.18 01:54

  과제입니다
  spring262@naver.com
  http://blog.naver.com/spring262

 9. 김정윤 2009.03.18 01:55

  http://blog.naver.com/kkkk108

 10. 이나리 2009.03.18 02:17

  두번째 과제입니다!
  nannari89@naver.com
  http://blog.naver.com/nannari89

 11. 김보혜 2009.03.18 02:38

  bbhh27@naver.com
  http://blog.naver.com/bbhh27

 12. 최다영 2009.03.18 02:43

  gladz@naver.com
  http://blog.naver.com/gladz

 13. 김혜진 2009.03.18 03:33

  kimhye6722@cyworld.com
  http://blog.naver.com/honesty55

 14. 최송희 2009.03.18 03:38

  baby_luv@naver.com
  http://blog.naver.com/baby_luv

 15. 이정민 2009.03.18 07:36

  joey1106@hotmail.com
  http://blog.naver.com/janice1023

 16. 김지혜 2009.03.18 13:46

  oops1199@naver.com
  http://blog.naver.com/oops1199_09
  1주차과제도 다시했어용~

 17. 김예영 2009.03.18 19:33

  http://blog.naver.com/pinkgazelle

 18. 정지수 2009.03.25 01:15

  http://blog.naver.com/jjs_v

숙제 댓글로 달아주세요.
질문있으시면 멜 주세요.
 1. 나유미 2009.03.17 21:02

  http://blog.naver.com/combak88

  제 블로그 입니당! ^^

 2. 백민아 2009.03.17 21:18

  2주차과제^^

 3. 공영제 2009.03.17 21:41

  http://blog.naver.com/shakijune 과제완료요!

 4. 이은지 2009.03.17 21:47

  http://blog.naver.com/eunjee0907
  이주차과제에염

 5. 윤혜지 2009.03.17 22:31

  http://blog.naver.com/pearblue83
  숙제 했습니다>ㅂ<!★

 6. 박수민 2009.03.17 23:03

  2주차 과제 올렸습니당^^

 7. 최혜원 2009.03.17 23:09

  http://blog.naver.com/nabiya1234
  2주차과제에요

 8. 최지원 2009.03.17 23:20

  http://blog.naver.com/icevioletsky

 9. 정기윤 2009.03.17 23:52

  http://blog.naver.com/hoykoko
  2주차 과제물 올렷습니다^^

 10. 이보림 2009.03.17 23:55

  http://blog.naver.com/dlqhfla22
  내일도 열정적인강의 기대하겠습니다^^ 행복하세요~!

 11. 오현아 2009.03.18 00:19

  http://blog.naver.com/drtryum
  숙제 올립니다. 1주차까지 다 있는데,....저번에 01반에 올려놔서 확인 한번 해주세요

 12. 정영옥 2009.03.18 00:33

  두번째 과제입니다.

 13. 강지연 2009.03.18 00:41

  2주차 과제입니다
  http://blog.naver.com/mkelkjy/70044027858

 14. 이성혜 2009.03.18 01:24

  제 블로그 주소입니다.
  http://blog.naver.com/lsh_0710

 15. 송규리 2009.03.18 02:06

  두번째과제입니다
  http://blog.naver.com/skl4832

 16. 최지윤 2009.03.18 03:49

  http://blog.naver.com/wishs2

 17. 김보경 2009.03.18 23:05

  http://blog.naver.com/qhroddl7
  두번째과제요

http://www.billverplank.com/Lecture/







eBay User Experience & Design project management system




Sensis airport asset management system
수요일 오후 05반 숙제 댓글로 달아주세요.
 1. 이전 댓글 더보기
 2. 박소현 2009.03.10 16:03

  05반 박소현
  smdesign09@naver.com
  blog.naver.com/smdesign09

 3. 2009.03.10 21:21

  비밀댓글입니다

 4. 최송희 2009.03.10 23:13

  05반 최송희
  baby_luv@naver.com
  http://blog.naver.com/baby_luv

 5. 정명희 2009.03.10 23:28

  05반 정명희
  jhm6629@hanmail.net
  http://blog.naver.com/jhm6629

 6. 홍지원 2009.03.10 23:37

  05반 홍지원
  mouse9090@naver.com
  http://blog.naver.com/mouse9090

 7. 05반 박정선 2009.03.10 23:37

  owiijs@hotmail.com
  http://blog.naver.com/iamjs611

 8. 05반 조은진 2009.03.10 23:42

  ejejzz@hanmail.net
  http://blog.naver.com/purethsu

 9. 이나리 2009.03.11 00:00

  05반 이나리
  nannari89@hanmail.net / nannari89@naver.com
  http://blog.naver.com/nannari89

 10. 05반 김지은 2009.03.11 00:16

  portraitkz@naver.com
  http://blog.naver.com/portraitkz
  http://blog.naver.com/portraitkz/120064883388

 11. 05반 유새봄 2009.03.11 00:29

  05반 유새봄입니다
  spring262@naver.com
  http://blog.naver.com/spring262

 12. 김지인 2009.03.11 00:31

  05반 김지인
  sarang1845@naver.com
  http://blog.naver.com/sarang1845

 13. 정보경 2009.03.11 00:42

  05반 정보경
  bokyungmail@naver.com
  http://blog.naver.com/bokyungmail

 14. 곽민지 2009.03.11 00:43

  05반 곽민지입니다
  cuutee@naver.com
  http://blog.naver.com/cuutee

 15. 김보혜 2009.03.11 00:52

  05반 김보혜
  bbhh27@naver.com
  http://blog.naver.com/bbhh27

 16. 김정윤 2009.03.11 01:15

  05반 김정윤
  kkkk108@naver.com
  http://blog.naver.com/kkkk108

 17. 최다영 2009.03.11 01:23

  05반 최다영입니다.
  chlekdyd@nate.com
  http://blog.naver.com/gladz

 18. 정지수 2009.03.11 01:39

  jjs-v@hanmail.net
  http://blog.naver.com/jjs_v

 19. 이정민 2009.03.11 02:24

  05반 이정민
  joey1106@hotmail.com
  http://blog.naver.com/janice1023

 20. 김지혜 2009.03.11 10:59

  05반 김지혜
  oops1199_09@naver.com
  http://blog.naver.com/oops1199_09

 21. 김우리 2009.03.11 12:02

  05반 김우리
  applewool@naver.com
  http://blog.naver.com/applewool

수요일 오전 03반 숙제 댓글로 달아주세요.
 1. 2009.03.08 23:35

  비밀댓글입니다

 2. 2009.03.09 19:13

  비밀댓글입니다

 3. 나유미 2009.03.10 19:47

  http://blog.naver.com/combak88

  교수님 ^^ 제 블로그 입니다.

 4. 최혜원 2009.03.10 19:50

  upup-o-@hanmail.net
  http://blog.naver.com/nabiya1234
  제 블로그 에요~!!!교수님♡

 5. 황유민 2009.03.10 20:33

  http://blog.naver.com/ghkddbals590

  과제올렸어요 ^_^

 6. 이보림 2009.03.11 00:09

  메 일 : dlqhfla22@naver.com
  블로그 : http://blog.naver.com/dlqhfla22

 7. 이성혜 2009.03.11 00:29

  제블로그주소입니다
  http://blog.naver.com/lsh_0710

 8. 송규리 2009.03.11 00:58

  메일 :milkyway_a@hanmail.net
  블로그 : http://blog.naver.com/skl4832

 9. 최지윤 2009.03.11 01:34

  01반 최지윤
  wishs2@naver.com
  http://blog.naver.com/wishs2

 10. 백민아 2009.03.11 02:55

  제주소입니다 과제도 올렸어요
  blog.naver.com/rarao3oa

 11. 강지연 2009.03.11 02:56

  http://blog.naver.com/mkelkjy
  과제다올렸어요^^

 12. 김보경 2009.03.14 02:04

  http:// http://blog.naver.com/qhroddl7
  제블로그예요 :)

 13. 이은지 2009.03.17 19:37

  제 블로그입니다

  http://blog.naver.com/eunjee0907

  01반 이은지

 14. 한솔 2009.03.17 20:07

  댓글 여기다 또다는 건가요? 접때 달았는데 없어졌네
  http://blog.naver.com/hansolcooker

 15. 박효정 2009.03.17 21:59

  언제 다시 올리는거였나여 ㅋㅋㅋ blog.naver.com/danielbest
  baby-daffodil@hanmail.net

 16. 최지원 2009.03.17 23:00

  01반 최지원 http://blog.naver.com/icevioletsky

 17. 오현아 2009.03.18 00:20

  여기였네용

 18. 하혜윤 2009.03.18 18:45

  두번째 과제 올렸습니다.
  원래 미리 했었는데 댓글다는걸 깜박해서 이제 쓰네요
  ㅋㅋ
  http://blog.daum.net/the0716

 19. 박효정 2009.03.19 14:35

  두번째 과제입니당
  저두 위의 혜윤이와 같은 사례입니당...ㅋㅋㅋ
  제 블로그에 올린시간보면 아실수있을꺼예여!!!!

  http://blog.naver.com/danielbest

 20. 황유민 2009.03.22 13:37

  두번째 과제요 ~ 미리 했는데 다는건 줄 모르고 댓글을 늦게 달았어요 ㅠ ㅠ
  http://blog.naver.com/ghkddbals590

+ Recent posts